Skip to main content

NOTÍCIES

Les últimes Notícies sobre Empresa, Emprenedoria i Comerç.

Pacte Local per la reconstrucció i recuperació social i econòmica de Barberà del Vallès

14/07/2020

El passat dimecres 3 de juny es va aprovar, en sessió plenària de caràcter extraordinari, el Pacte Local per la reconstrucció i recuperació social i econòmica de Barberà del Vallès.

Un document promogut per totes les forces polítiques que integren el Ple municipal (Partit dels Socialistes de Catalunya, Plataforma Ciutadana per Barberà, Esquerra Republicana de Catalunya, Podemos i Ciutadans) i dotat amb una quantia de 3.300.000 euros.

L’acord de Pacte es va aprovar amb els vots a favor de Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya, i les abstencions de Podemos i de la Plataforma Ciutadana de Barberà.

El document consensuat planteja diversos objectius a dur a terme des d’aquest mateix moment i fins al 31 de desembre de 2021, executant-se en diferents etapes, segons vagi avançant la situació, i que s’ha dissenyat seguint quatre eixos:

  • Reconstruir una estructura econòmica i social sòlida i solidària, que no deixi a cap persona enrere.
  • Situar a les persones i les seves necessitats al centre de les reformes per assolir un creixement fort, sostenible i inclusiu.
  • Implementar recursos i estructures de govern d’alta capacitat per potenciar una economia forta, empreses sòlides i llocs de treball de qualitat.
  • Millorar la governança per refer el benestar social i econòmic de Barberà del Vallès.

La dotació de 3.300.000 euros ha estat repartida en diferents blocs d’actuació, que en els propers dies s’aniran detallant en accions concretes i específiques, des les que s’anirà informant dia a dia.

Col·laboradors: