Skip to main content

NOTÍCIES

Les últimes Notícies sobre Empresa, Emprenedoria i Comerç.

Oberta nova línia de Subvencions a la reindustrialització

24/09/2021

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

Les subvencions tenen per objectiu contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents circumstàncies i casuístiques que normalment hi concorren, bàsicament mitjançant el suport a la contractació de treballadors/ores i inversions en actius productius. Les diferents línies d’actuació són:

  1. Subvencions a projectes de reindustrialització per tornar a posar en marxa o per continuar l’activitat de centres productius que hagin patit un tancament o deslocalització.
  2. Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d’activitat, o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre empresa i representants socials.
  3. Subvencions a projectes d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
  4. Subvencions a projectes per adquirir empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball.
  5. Subvencions a la realització d’anàlisis d’oportunitats empresarials per tal d’aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 21 de setembre al 31 d’octubre de 2021. Exclusiu online.

Per poder demanar-la cliqueu aquí

Col·laboradors: