Skip to main content

NOTÍCIES

Les últimes Notícies sobre Empresa, Emprenedoria i Comerç.

Jornada de presentació del projecte Zero CO2 BdV

04/04/2022

L’ Ajuntament de Barberà del Vallès ajudarà a les empreses a millorar la seva petjada de carboni per combatre el fenomen de l’escalfament global.

El passat dimarts dia 15 de març es va presentar el projecte Zero CO2 de Barberà del Vallès. Un projecte pioner a Catalunya que impulsarà l’Ajuntament de Barberà del Vallès per ajudar a implementar un model local de reducció i compensació del CO2 del teixit productiu per combatre l’emergència climàtica.

El projecte vol afavorir que les empreses del municipi calculin la seva petjada de carboni, redueixin les  emissions i portin a terme accions per compensar l’efecte hivernacle.

L’acte de presentació del projecte es va dur a terme al Centre de negocis Nodus Barberà i va comptar amb la presència i adhesió de mes de 30 empreses dels polígons industrials del municipi.

participar al programa ZEROCo2 i els va oferir  “suport perquè comencin a planificar els seus  fulls de ruta per assolir els indicadors marcats per la reducció d’emissions de CO2.

L’alcalde va fer esment a l’Estratègia municipal de Transició Energètica de Barberà del Vallès aprovada pel ple municipal i va recordar que “el municipi fa una  aposta per la reducció a zero de les emissions netes de carboni, com la forma més efectiva per lluitar contra el canvi climàtic”. L’alcalde també va anunciar la recent creació de l’Oficina Local del Canvi climàtic de Barberà del Vallès.

Per la seva part, la Regidora de Desenvolupament Econòmic, industrial, treball, territori i Medi Ambient de l’Ajuntament, Sra. Mònica Sempere va afirmar que “L’ajuntament com agent local volem influir en el canvi climàtic amb polítiques municipals que tenen com a objectiu avançar en el compliment  dels ODS , i mitigar les emissions de CO2 creant un model local  pràctic de neutralització i compensació de les emissions de les empreses.”

Vam comptar amb la intervenció del Sr. Iñaki Gili, responsable de mitigació de l’oficina catalana del canvi climàtic del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per comentar el context en el que s’inscriu el programa de compensació voluntària d’emissions de GEH i els conceptes claus relatius al càlcul, reducció i compensació. 

Acte seguit, l’equip tècnic del programa va presentar les característiques del mateix i d’aquesta primera fase que, a mode de projecte pilot s’assajarà la metodologia per al càlcul de la petjada de carboni, plans personalitzats per a la reducció d’emissions i posteriorment certificar i compensar les emissions inevitables amb projectes locals. Des de l’Ajuntament i entitats col·laboradores en la definició de Zero CO2 i amb el suport econòmic de l’AMB es preveu començar a treballar amb les empreses adherides al projecte de manera immediata.

Des de l’àmbit empresarial, Provital, una  de les empreses del municipi, també va aportar la seva experiència en el procés ja avançat del càlcul de la seva petjada de carboni.

Barberà del Vallès és un municipi de poc més de 8km2, on més del 50% de la seva superfície està ocupada per polígons industrials, 1300 empreses i grans vies de comunicació. L’equip de govern de la ciutat té una estratègia decidida per abordar el canvi cap una economia verda, on el projecte Zero CO2 és un dels pilars per fer-la efectiva.

Descarrega la presentació del Sr. Iñaki Gili, responsable de mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Descarrega la presentació de l’empresa Provital

Descarrega la presentació de la Jornada Zero CO2 BdV

Col·laboradors: