Skip to main content

NOTÍCIES

Les últimes Notícies sobre Empresa, Emprenedoria i Comerç.

Convocatòria de subvencions a establiments comercials i de serveis afectats per la crisi sanitària i econòmica de la COVID-19

08/10/2020

La situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha afectat especialment el teixit comercial del nostre municipi. 

L’Ajuntament de Barberà del Vallès n’és conscient i per això des del primer moment ha estat treballant per intentar minimitzar les seves conseqüències econòmiques. 

Amb aquest objectiu, el Pacte Local per la Reconstrucció i Recuperació Social i Econòmica de Barberà del Vallès contempla, al punt 3.1, la “Creació d’una línia de subvencions de 500.000 euros, per fer front als costos i inversions realitzats a conseqüència de la COVID-19, amb una dotació màxima de 500 euros per establiment”.

D’aquesta manera, en la Junta de Govern Local núm. 14, celebrada el passat 23 de setembre de 2020, es va aprovar la convocatòria dels ajuts per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a establiments comercials i de serveis per la represa de les seves activitats comercials, amb motiu de la situació generada per la COVID-19.

Aquests ajuts els poden sol·licitar els establiments de comerç al detall i d’altres serveis de proximitat de Barberà del Vallès, que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi sanitària provocada per la pandèmia. Els establiments que es vulguin presentar no han de superar els 400m2 de superfície, i la seva facturació durant el període objecte de subvenció, no ha de superar el 75% del mateix període de l’any 2019.

Despeses Subvencionables

Les despeses subvencionables per les quals s’atorgarà la subvenció es distribueixen en els següents àmbits:

Línia 1

Lloguers o quotes d’adquisició del local comercial. Subministraments. Quotes de la Seguretat Social de les persones promotores de l’activitat. Adquisició de circulant.

Línia 2

Costos salarials i de cotització de la Seguretat Social del personal contractat amb anterioritat a la data en què es va declarar l’estat d’alarma.

Línia 3

Les vinculades a la implantació de nous serveis o productes. Per a la compra d’EPIS. Derivades de reformes i instal·lacions d’adequació dels locals. 

El termini de presentació de sol·licituds és fins a l’11 de novembre de 2020.

Documents

  1. Aquesta informació i la documentació que cal presentar per a cada línia d’ajut, es poden consultar al següent enllaç.
  2. Descarrega’t el tríptic amb tota la informació aquí.
  3. Descarrega’t l’instància de sol·licitud d’ajuts.
  4. Descarrega’t la declaració responsable.
  5. Descarrega’t les dades bancàries.

Col·laboradors: