Skip to main content

NOTÍCIES

Les últimes Notícies sobre Empresa, Emprenedoria i Comerç.

Ajuts a petites empreses amb reducció interanual de facturació

01/06/2020

Us informem de les noves subvencions micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex 2 de les bases reguladores.

Així mateix, han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya i han d’acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior.

Import

Aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit, amb els límits marcats per l’ordre.

Termini de presentació

30 de juny de 2020

Normativa vigent

Mes informació i sol·licituds.

Col·laboradors: