Skip to main content

NOTÍCIES

Les últimes Notícies sobre Empresa, Emprenedoria i Comerç.

Activitats de suport al teixit empresarial

13/04/2021

La Diputació de Barcelona ofereix un Recull d’activitats de suport a emprenedors i al teixit empresarial.

Té l’objectiu de posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses amb l’objectiu d’afavorir la generació i la consolidació d’activitat econòmica.

El Recull presenta 164 activitats, que els ens locals poden incorporar a la seva oferta de serveis.  

Els destinataris finals del Recull són les empreses del territori, principalment micro i PIMES, i les persones emprenedores que s’adrecen als serveis locals de suport empresarial, a través dels quals es realitzen les activitats d’acompanyament, formatives i informatives.

Més informació, aquí

Col·laboradors: