Skip to main content

Servei d’informació del mapa d’ajuts i subvencions

Codi: E-008
  • Nodus Barberà és un punt d’informació sobre diferents ajuts que ofereixen diferents administracions i organismes, com ara CDTI, Punt PIDI, ICAEN, ARC, AMB, DIBA, Generalitat, etc. Mitjançant aquest tràmit les empreses poden rebre informació sobre les convocatòries obertes en un moment determinat i com han de procedir per accedir-hi. L’empresa pot sol·licitar informació de qualsevol de les convocatòries obertes del moment. Parlem d’àmbits d’innovació, R+d+i, transició energètica, foment de l’economia circular i col·laborativa, economia social, internacionalització, i foment de l’ocupació.

  • Centre de Negocis Nodus Barberà.

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada, física o jurídica, o el seu representant legal.

Requisits previs

No cal complir cap requisit previ específic, si bé en la sol·licitud d’informació la persona usuària hauria d’especificar l’àmbit d’interès per tal de facilitar i orientar millor la cerca per part del personal tècnic.

Documentació a presentar

No consta.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

El tràmit és gratuït.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
  • Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: