Skip to main content

Seguiment tècnic per a la consolidació d’empreses: assessorament a empreses fins a tres anys d’antiguitat

Codi: EE-007
  • El servei de seguiment tècnic en els processos de consolidació consisteix en donar suport a les empreses que s’hagin creat en els seus primers tres anys de vida per tal de reduir-ne les probabilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir majors nivells de competitivitat.

    L’objectiu final d’aquest servei és, per tant, disminuir la taxa de mortalitat de les empreses creades.

    El servei de consolidació s’articula a través de reunions de treball periòdiques amb les persones responsables de les noves empreses, en les quals s’analitzi i es valora la marxa de la nova empresa respecte el pla d’empresa inicial i es duguin a terme els plans d’acció pertinents. Mitjançant aquest tràmit s’informa i es pot realitzar la inscripció a aquest servei.

  • Fundació Barberà Promoció – Àrea Emprenedoria

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics, per telèfon o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada, física o jurídica, o el seu representant legal.

Requisits previs

No cal complir cap requisit previ específic.

Documentació a presentar

  • Document identificatiu de la persona.
  • Document de protecció de dades

Termini

En qualsevol moment

Obligacions econòmiques

El tràmit és gratuït.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

  • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
  • Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: