Skip to main content

Punt Reempresa: Compra-venda de negocis.

Codi: E-007

Reempresa és un “mercat” de compra-venda de petites i mitjanes empreses, on es troben la oferta i la demanda per a la cessió d’empreses a través d’una metodologia d’acompanyament. Es tracta, doncs, d’un punt de trobada que permet posar en contacte persones que volen cedir la seva empresa (cedents) amb persones que volen adquirir-la (reemprenedors).

La Reempresa està conformada per una xarxa de punts d’atenció distribuïts pel territori català, entre els quals hi ha Nodus Barberà i la Fundació Barberà Promoció, que compten amb un equip tècnic que ofereix acompanyament i assessorament en els processos de compravenda, tant al cedent (qui ven), com al reemprenedor (qui compra).

Nodus Barberà dona suport als empresaris que volen cedir el seu negoci en el procés de transmissió.

La Fundació Barberà Promoció dona suport als emprenedors que volen adquirir un negoci de reempresa per a l’elaboració del pla d’empresa i en la primera part del procés de transmissió. Mitjançant aquest tràmit s’informa i es pot realitzar la sol·licitud corresponent.

Centre de Negocis Nodus Barberà.

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada, física o jurídica, que vulgui cedir o comprar un negoci, o el seu representant legal.

Requisits previs

Per als cedents (qui ven), cal que l’empresa estigui donada d’alta i en funcionament. Abans de fer difusió de l’oferta de cessió cal mostrar al personal tècnic encarregat del servei diferents documents en funció de si es tracta d’una societat o d’un autònom (veure apartat Documentació a presentar).

Documentació a presentar

En el cas dels reemprenedor (qui compra) com del cedent (qui ven) cal presentar:

  • Document d’identitat de la persona interessada.
  • Document de protecció de dades.
  • Conformitat dels socis (en el cas de que es vulgui vendre).

Termini

Obligacions econòmiques

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Termini

Silenci administratiu

Vies de reclamació

Normativa

  • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
  • Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.
  • Conveni signat conjuntament amb CECOT i la Diputació de Barcelona, que marca la metodologia a utilitzar en el servei Reempresa

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: